logo-black

İş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, 28628 sayılı resmi gazete yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine göre gerçekleştirilmektedir.

Herhangi bir yükü bulunduğu yerden kaldırıp, başka yere indirilen ve orada depolayan makinelere Kaldırma ekipmanı adı verilmektedir. İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği Tablo - 2'de belirtilen kriterlere göre periyodik kontroller gerçekleştirilir.

İlgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri en az yılda bir defa yapılır.