logo-black

CE İşareti Hk:
CE işareti, Avrupa Birliğinin (AB), teknik mevzuat uyumu çerçevesinde malların serbest dolaşımının tam anlamıyla sağlanması amacıyla ürünlerin teknik yapılarına ilişkin mevzuatı daha basit ve genel hale getirmek için 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin bu direktiflere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini sağlık, güvenlik ve tüketicinin ve çevrenin korunması gerekliliklerine uygunluğunu gösteren ve Conformité Européenne kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir Birlik işaretidir.
Türkiye pazarı bakımından; ilgili yönetmeliklerle uyum tamamlanmış ve CE işareti bulundurma bir zorunluluk haline getirilmiştir ve bu yönetmeliklerin kapsamına giren ürünlerden CE işareti bulunması gerektiği halde bu işareti taşımayan ürünlerin piyasaya sürülmesine izin verilmemektedir.
CE işaretlemesi, Uygunluk Değerlendirme faaliyetlerinin bir sonucudur. Uygunluk Değerlendirme faaliyetleri ağırlıkla modüler sistem üzerinden yürütülmektedir. Modüler Sistem ile ilgili detaylar Avrupa Birliği'nce hazırlanan ve ürün kurallarının uygulanmasına ilişkin bilgiler içeren Blue Guide, T.C Ticaret Bakanlığı tarafından Türkçe' ye çevrilerek, Mavi Rehber olarak kullanıma sunulmuştur.
Kısaca CE işaretlemesi; AB üyesi diğer ülkelerde ürünlerin ve aksamların başka bir denetime gerek olmadan piyasada dolaşımı için bir pasaport işlevi görmektedir.

Asansör Modülleri

Modüler sistemin uygulanması her direktif için farklı detayları haiz olsa da asansör için genel olarak aşağıdaki modüller gibi ifade edilebilir.

Modül B - Asansörlerin AB Tip İncelemesi (Ek-IV/b)
AB Tip İnceleme , onaylanmış kuruluşun model asansörün teknik tasarımını incelediği ve doğruladığı, asansörün teknik tasarımının ve 2014/33/AB Asansör yönetmeliğinin EK-I'indeki uygulanabilir Temel Sağlık ve Güvenlik Gerekliliklerinin karşılandığının kanıtladığı uygunluk değerlendirme işleminin bir bölümünü oluşturur.
Optimal Denge Teknik Denetim A.Ş tarafından bir asansör veya asansör modelinin, 2014/33/AB Asansör Yönetmeliğin temel gereklerini sağladığının doğrulanması ve belgelenmesi işlemidir.
Tip İncelemesi tek bir asansör için yapılabileceği gibi, gereklerini yerine getirmek şartıyla belirli bir grup asansör için de yapılabilmektedir.
Tip belgelendirme kapsamında asansörün temel özellikleri, kullanılabilecek güvenlik aksamları belirtilir. Bu kapsamın dışına çıkılamaz.
Teknik Dosya ve model asansörün denetimi yapılır.

Modül G - Asansörlerin Birim Doğrulamaya Dayalı Uygunluğu (Ek-VIII)
Birim doğrulamaya dayalı uygunluk, onaylanmış kuruluşun bir asansörün, 2014/33/AB Asansör yönetmeliğinin EK-I'inde yer alan uygulanabilir Temel Sağlık ve Güvenlik Gereklerini sağlayıp sağlamadığını değerlendirdiği bir uygunluk değerlendirme işlemidir.
Optimal Denge Teknik Denetim A.Ş tarafından asansörün teknik dosyası ve sahada asansör incelemesi yapılacaktır. İncelenen asansör 2014/33/AB Asansör Yönetmeliğinin EK-I' inde yer alan Temel Sağlık ve Güvenlik Gereklilikleri' ne uygun montajı yapılmış ve ilgili standart(lar)da belirtilen uygunluk deneylerini veya eşdeğer deneyleri karşılamalıdır.
Bu belgelendirme incelenen asansöre özgüdür. (Belgede asansörün seri numarası vs. belirtilir.) Asansörün uygunluğu Optimal Denge Teknik Denetim A.Ş tarafından onaylanırsa asansöre CE işareti iliştirilir.

Modül E - Asansörlerin Ürün Kalite Güvencesine Dayalı Tip Modülü (Ek-X)
Ürün kalite güvencesine dayalı tip uygunluğu, onaylanmış kuruluşun, AB tip inceleme belgesinde yer alan onaylı tipe uyumlu olan veya Ek-XI'e göre onaylı tam kalite güvence sistemi altında tasarlanan, monte edilen ve 2014/33/AB Asansör Yönetmeliğinin Ek-I'de yer alan uygulanabilir Temel Sağlık ve Güvenlik Gerekliliklerini sağlayan asansör için, asansör monte edenin ürün kalite sistemini değerlendirdiği uygunluk değerlendirme işleminin bir bölümünü oluşturur.
Optimal Denge Teknik Denetim A.Ş, asansör monte eden firmayı kalite güvence sisteminin, gerekleri sağlayıp sağlamadığını belirleyebilmek amacıyla değerlendirmelidir.
Modül E; Monte edilen asansörlerin, uygulanan yönetmeliğin gereklerini karşıladığını ve AB tip İnceleme Belgesinde tanımlanan tipe uygun olduğunu temin ve beyan etmesi işlemidir.
Asansör monte eden, asansörün son muayenesi için onaylanmış bir kalite güvence sistemini ve gerekli deneyleri uygular. İlgili firma hizmet sözleşmesi ile tasarım hizmetini dışarıdan alabilir.

Modül H1 - Asansörlerin Tam Kalite Güvencesi ile Tasarım İncelemesine Dayalı Uygunluğu (Ek-XI)
Asansörün tam kalite güvencesi ile tasarım incelemesine dayalı uygunluğu, onaylanmış kuruluşun monte edenin kalite sistemi ile uygun hallerde, asansörlerin 2014/33/AB Asansör Yönetmeliğinin Ek-I'de yer alan uygulanabilir Temel Sağlık ve Güvenlik Gerekliliklerini karşılamasını sağlayan asansör tasarımını değerlendirdiği uygunluk değerlendirme işlemidir.
Optimal Denge Teknik Denetim A.Ş, asansör monte edenin, asansörlerin tasarım, imalat, birleştirme, montaj ve son muayenelerinde onaylanmış kalite güvence sistemini işlettiğini, deneyleri uygulamalı ve gözetime tabi tutarak uygunluğunu kontrol eder.
Asansör monte eden tarafından benimsenen tüm unsurlar, gerekler ve hükümler, yazılı önlemler, talimatlar ve işlemler şeklinde sistematik ve düzenli olarak belgelenmelidir. Bu kalite güvence sistemi dokümanları programlar, planlar, el kitapları ve kalite raporları gibi işlemlerin ortak bir anlayışını sağlamalıdır.

Not: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kararı gereği firmada en az birer adet Makine ve Elektrik Mühendisi tam zamanlı çalışmak zorundadır.

Modül H1 - AT Tasarım İncelemesi ve Risk Analizi
Tasarımın uyumlaştırılmış standartlara tam olarak uyumlu olmadığı durumlarda, Onaylanmış Kuruluş, tasarımın yönetmeliğin hükümlerine uyup uymadığını incelemeli ve eğer uyuyorsa asansör monte eden için onaylanmış tasarımın ayırt edilmesi için, gerekli detayları içeren ve belgenin geçerlik sınırlarını belirten bir "Tasarım İnceleme Belgesi" vermelidir.
Tasarım İnceleme/Risk analizi; Modül H1 sahibi firmaya verilir. Standarttan sapma durumuna göre kullanılır.

Modül D - Asansörlerin İmalat Kalite Güvencesine Dayalı Tip Uygunluğu (Ek-XII)
Asansörün imalat kalite güvencesine dayalı tip uygunluğu, asansörün AB tip inceleme belgesinde yer alan onaylı tiple uyumlu olmasını veya Ek-XI'e göre onaylı kalite sistemi altında tasarlanmış ve imal edilmiş bir asansörle uyumlu ve 2014/33/AB Asansör Yönetmeliğinin Ek-I'de belirtilen uygulanabilir Temel Sağlık ve Güvenlik Gerekliliklerini sağlayacak şekilde, asansör monte edenin imalat kalite güvence sisteminin onaylanmış kuruluşun tarafından değerlendirildiği uygunluk değerlendirme işleminin bir bölümünü oluşturur.
Optimal Denge Teknik Denetim A.Ş, monte edilen asansörlerin, uygulanan yönetmeliğin gereklerini karşıladığını ve AB Tip İnceleme Belgesinde tanımlanan tipe uygun olduğunu temin ve beyan etmesi işlemidir.
Asansör monte eden, asansörün imalat, montaj, son muayenesi için onaylanmış kalite güvence sistemini işletmeli, tanımlanan deneyleri uygulamalıdır ve gözetime tabi olmalıdır.

Sıkça Sorulan Sorular

 • Modül H1 belgesi için mühendis gerekli midir?
  Modül H1 belgesi için, asansör monte eden bünyesinde SMM belgeli bir Makine Mühendisi ve bir Elektrik-Elektronik Mühendisi bulundurmak zorundadır.

 • Modül H1 belgesi olan kuruluş için Tasarım İnceleme belgesi gerekli midir?
  Modül H1 Belgesi olan firmalar için Tasarım İnceleme belgesi risk analizi yapabilmek için gereklidir.

 • Modül H1 Belgesi ile nasıl Risk Analizi yapabilirim?
  Modül H1 belgeniz varsa tasarım inceleme sertifikanızda belirtilen standarttan sapma durumları için Risk Analizi yapabilirsiniz.

 • Tek bir Tasarım İnceleme belgesi her durum için geçerli midir?
  Onaylanmış Kuruluştan almış olduğunuz Tasarım İnceleme Belgesinde belirtilen standarttan sapma durumlarınız için ayrı ayrı risk analizi oluşturmalısınız. Örneğin; Makine dairesi çalışma alanı yüksekliği ayrı, kabin üstü güvenlik hacmi vb. için ayrı ayrı oluşturmalısınız.

 • Modül B belgesi ile yapılabilecek asansör montajları nelerdir?
  Modül B belgesi ile montajını yapabileceğiniz asansör tipleri sınırlandırılmıştır. Malzeme listesi, kapsamlar, sınırlar vardır. Kapasite/hız/durak sayısı/tahrik tipi olarak sınırlı bir yetki verilir. "320-800kg & 0,5-1m/s & 2-10 durak, Elektrik tahrikli, Makine Daireli, 1:1 Askı" gibi sınırlandırılmıştır. Bu yetkilendirme haricinde (ör: hidrolik tahrikli, makine dairesiz, 2:1 askı veya farklı Kapasite/hız/durak sayısı) asansör yapmak isterse kapsam genişletmesi yaparak yeni tipe ilişkin belgelendirme yapabilir.

 • Modül B+E Belgesine sahipken standarttan sapma durumunda ne yapabilirim?
  Modül B+E belgesine sahipseniz bir standarttan sapma durumunda Birim Doğrulama ile piyasaya arz etmeniz gerekmektedir.