logo-black

İş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, 28628 sayılı resmi gazete yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine göre gerçekleştirilmektedir.

Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, yıldırımdan korunma tesisatı, Havalandırma ve klima tesisatları ve yangından korunma sistemleri İş ekipmanlarının kontrollerinde sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği Tablo - 2'de belirtilen kriterlere göre gerçekleştirilir.

İlgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri en az yılda bir defa yapılır.