İLK SÖZ

Ne yaptığının değil nasıl yaptığının çok önemli olduğu farkındalığı ile çıktığımız bu yolda; Alanında uzman Makine, Elektrik Elektronik ve Bilgisayar Mühendisleri ile işimizi tutkuyla yapıyoruz. Bu tutkumuzu paylaşan çalışma arkadaşlarımızla, hizmetlerimizi daha ileri noktalara taşımak için yola çıktık. Ülkemize ve çalışma arkadaşlarımızın kariyer planlarına katma değer sağlamak, işimizi en iyi şekilde yapmak için kendimizi; gelişen teknoloji ve güncel mevzuata göre sürekli yeniliyor ve geliştiriyoruz.

Yaptığımız tüm işlerde Önce Güvenlik ilkesiyle hareket ediyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın ve muayenesini yaptığımız ürün/hizmetlerden faydalanan paydaşlarımızın güvenliği her zaman önceliğimizdir. Bu sebeple iş güvenliği yönetmeliklerinden ve çalışma arkadaşlarımızın sosyal haklarından ödün vermeden, uygulama yöntemlerimizi sürekli geliştiriyor ve iyileştiriyoruz.

Hizmet verdiğimiz Vatandaşlarımızın, Belediyelerimizin ve ilgili Kamu Kuruluşlarımızın memnuniyetini en üst seviyede tutmak için çalışıyor, bu memnuniyeti devamlı kılabilmek için uygulama yöntemlerimizi teknoloji ile birleştiriyoruz.

Verdiğimiz hizmetlerin ve yapmış olduğumuz işin ne kadar özel olduğunun farkındayız. Zaman her sektörde olduğu gibi bizim işimizin de en önemli parçası ve sermayesidir. Kullanmış olduğumuz sistemler ve yazılımlar sayesinde hızlı ve doğru sonuçlar elde ederek hizmetlerimizi Optimal düzeyde gerçekleştiriyoruz.

Güzel şeyler yapmanın bir yolculuk olduğunu biliyor, bu yolculukta sizlerle çalışmak, tecrübelerimizi paylaşmak, yeniliklere açık çalışma arkadaşlarımızla farkımızı ortaya koymak istiyoruz.

Güvenli Şehirler, Güvenli Türkiye İçin Hazırız!

Saygılarımla,
Hüseyin Selman Yanar
Yönetim Kurulu Üyesi

TARAFSIZLIK POLİTİKASI
OPTİMAL DENGE, muayene faaliyetlerini yerine getirirken benimsediği prensiplerin başında "tarafsızlık" ilkesi gelmektedir. Bu sebeple vermiş olduğu hizmetlerin tarafsızlığından sorumludur ve tarafsızlığını tehlikeye düşürecek hiçbir baskıya izin vermemektedir. OPTİMAL DENGE, tarafsızlığına yönelik tehditleri ve riskleri devamlı surette belirlemekte ve bu riskler için önlem almaktadır. Alınan önlemleri değerlendirmekte ve gerekirse ilave önlemler alarak tarafsızlığını tehlikeye atan tehditleri ve riskleri bertaraf etmekte veya en aza indirmektedir.

BAĞIMSIZLIK POLİTİKASI
OPTİMAL DENGE, faaliyet gerçekleştirdiği alanlarda muayene hizmeti verdiği muhataplarının taraflarında yer almamakta ve faaliyetlerini bağımsız olarak gerçekleştirmektedir. Kuruluşumuz ve personeli vermiş oldukları hizmetlere ilişkin bağımsızlıklarını tehlikeye atacak hiçbir faaliyetin içerisinde yer almamaktadır. OPTİMAL DENGE, muayene ettiği öğeleri; tasarlayan, üreten, tedarik eden, kurulumunu yapan, satın alan, sahibi, kullanıcısı ya da bakımını yapan bir kuruluş değildir. Belirtilen alanlarda faaliyet gösteren herhangi bir tüzel kişiliğin parçası konumunda da bulunmamaktadır. OPTİMAL DENGE, ISO/IEC 17020 standardında belirtilen A Tipi Muayene Kuruluşları Şartlarının tüm gerekliliklerini taşımaktadır.

GİZLİLİK POLİTİKASI
OPTİMAL DENGE, muayene faaliyetleri boyunca elde ettiği ve oluşturduğu tüm bilgileri gizli bilgi olarak kabul etmekte ve bu bilgilrin yönetimi ile ilgili tüm aşamalarda sorumluluğu üstüne almaktadır. OPTİMAL DENGE, kamuya açık ortamlarda yayınlamayı öngördüğü (hizmet protokolleri ile hükme bağlanmış taahhütler ve izin verildiği ölçüde yasal zorunluluklar da dahil) bilgilerle ilgili, müşterilerini önceden bilgilendirmektedir.

ŞEFFAFLIK POLİTİKASI
OPTİMAL DENGE, faaliyetleri ile ilgili kararlarını kanun, yasal mevzuat ve standartlar çerçevesinde alır ve yine yasal çerçevede uygulaması gereken yaptırımları yerine getirir. Aldığı kararlardan veya uyguladığı yaptırımlardan etkilenecek muhataplarının bilgiye erişimini sağlar. Verdiği bilgilerin sürekli ulaşılabilir, kolay anlaşılabilir ve somut delillerle destekli olmasından sorumludur.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
OPTİMAL DENGE, faaliyetleri ile ilgili her konuda personelinin İş Sağlığı ve Güvenliğini korumakla yükümlüdür. Bu sebeple personelinin İş Sağlığı ve Güvenliğini korumak için; eğitim, farkındalığı arttırıcı görüşmeler de dahil her türlü önlemi almakta, ihtiyaca göre gerekli olan her türlü araç ve gereçleri sağlamaktadır. Personelini görevlendirirken İş Sağlığı ve Güvenliği açısından uygunluğunu göz önünde bulundurur. OPTİMAL DENGE, faaliyet alanlarının özelliklerini göz önünde bulundurarak, hizmetleri sırasında personelinin uyması gereken İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarını tarif eden İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatını oluşturmuş ve personelinin sürekli erişimine açmıştır. Söz konusu talimatı belirli aralıklarla; yasal mevzuat ve gereklilikleri, faaliyet alanları ile ilgili değişen şartlar ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde gözden geçirerek gerekli olması durumunda güncellemektedir. OPTİMAL DENGE, personelinin İş Sağlığı ve Güvenliğini önemsemekte ve artı bir değer olarak görmektedir.

EĞİTİM POLİTİKASI
OPTİMAL DENGE, her yıl eğitim ihtiyaçlarına göre yıllık eğitim planı'nı oluşturmakta ve uygulamaktadır. Eğitim planında belirtilen eğitimlerin yanı sıra personelinin talepleri doğrultusunda eğitim, seminer, kongre, konferans ve forumları takip etmekte, değerlendirmekte ve ilgili personellerinin katılımlarını sağlamaktadır. Eğitimler; kuruluş içi eğitim, kuruluş dışı eğitim ve uzaktan eğitim metotları ile verilebilmektedir. OPTİMAL DENGE, gelişen teknoloji ve değişen yasal mevzuatın gerekliliklerine uyum sağlamanın en uygun yolunun sürekli eğitim olduğunun bilincindedir.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKASI
OPTİMAL DENGE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKASI' nın temelini "Müşteri Odaklılık" ilkesi oluşturur. Kuruluşumuz her türlü müşteri geri bildirimini verdiği hizmetlerin gelişimi açısından hediye olarak görür. OPTİMAL DENGE, müşterilerinden gelen geri bildirimleri prosedürleri çerçevesinde hızlıca ele alarak değerlendirir. Değerlendirmelerini; adil, tarafsız, bağımsız bir şekilde gizlilik ve şeffaflık prensipleri çerçevesinde kalarak gerçekleştirir. Değerlendirmelerinin sonuçlarını ilgililer ile paylaşarak uygulayacağı düzeltici ve önleyici faaliyet yöntemlerini bildirir. OPTİMAL DENGE'nin yıllık eğitim planını oluştururken dikkate alması gereken kriterleri içerisinde müşteri geri bildirimleri de mevcuttur. Bu sebeple; hizmet kalitesini arttırmak ve müşteri memnuniyetini sağlamak için personelinin gerekli eğitimleri almasını sağlar.

ORGANİZASYON VE YÖNETİM POLİTİKASI
OPTİMAL DENGE, organizasyonunu ve yönetim sistemini oluştururken "tarafsızlık" ilkesini temel almıştır. Yönetim sistemi içerisinde yer alan her bir pozisyon için görev tanımı oluşturmuş ve hiyerarşik şekilde yapılandırmıştır. Muayene faaliyetlerinde verdiği hizmetlerin kapasitesini sürdürecek şekilde yönetmektedir. Kuruluş içerisinde oluşturulan hiyerarşik yapı ve yürütülen hizmetler zinciri iç tetkikler ile denetlenerek verilen hizmetlerin niteliği ve standartlara uygunluğu kontrol altında tutulmaktadır. Bu sayede " tarafsızlık" ilkesi başta olmak üzere, kuruluşun benimsediği ilkeler ve politikalar zincirini tehlikeye düşürecek durumlar öngörülmekte ve gereken önlemler alınmaktadır.

VİZYONUMUZ
Faaliyet alanlarında Türkiye'nin potansiyelinin ne kadar büyük olduğunun farkında olan Optimal Denge Teknik Denetim A.Ş bilgi birikimi, özgüveni, özverisi ile sektörlere yön vermek, sektörlerin hem ulusal hem de uluslararası alanda daha hızlı büyümesi için sektör sorunlarına çözüm üretmek ve faaliyet alanında oyun kurucu olmak hedefindedir.

MİSYONUMUZ
Optimal Denge Teknik Denetim A.Ş Üst Yönetimi Ve Kurucu Kadrosunun, faaliyet alanlarına bakış açısı; sadece muayene ve kontrol ile sınırlı olmayıp tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerinden ödün vermeden faaliyet alanlarının bir parçası olan kullanıcılara ve diğer muhataplarına katma değer sağlamaktır. Üreticilerin ve kullanıcıların can ve mal güvenliğinin sağlanması için en uygun yöntemin; yüksek teknik bilgi birikimi, kaliteli üretim ve sürekli denetim olduğunun bilincindedir.

Temel Prensiplerimiz

  • Güvenlik
  • Kalite
  • Kurumsal Yönetim
  • Geri Bildirim
  • Rahat ve Konforlu Çalışma Ortamları
  • Sürekli Eğitim
  • İleri Teknoloji ve Optimal Hizmet