logo-black

YANGINLAR KENDİLİĞİNDEN BAŞLAMAZ VE SÖNMEZ

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliği İşletmelerde ve Kamuya Açık Alanlarda Çıkması Muhtemel Yangınların Zamanında Algılanması ve Söndürülmesi veya Kontrol Altına Alınması İçin Yangından Korunma Sistemleri Tesis Edilmiştir.
25 Nisan 2013 Tarihinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından Yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Belirtildiği Üzere Yılda En Az Bir Defa Periyodik Kontrolünün Yapılması Zorunludur.

İstanbul'da kurulan OPTİMAL DENGE TEKNİK DENETİM A.Ş.
Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından TS EN ISO/IEC 17020 A Tipi Muayene Kuruluşu olarak Akredite Edilmiştir.
Konusunda Uzmanlaşmış, Tecrübeli Personelleri İle Akreditasyon Kapsamları Dahilinde YANGINDAN KORUNMA SİSTEMLERİNİN Ulusal ve Uluslararası Standartlar ve Mevzuatlara Göre Periyodik Kontrolünü Yapmaktadır.