logo-black

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından 18.02.2022 tarihli 31754 sayılı Resmi Gazete' de İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK yayımlandı.

İlgili yönetmelikte Kule krenler, LPG tank ve tesisatları (yer altı ve yer üstü), Yürüyen merdivenler, Asılı erişim donanımları için akredite olmuş akredite muayene kuruluşlarında çalışan periyodik kontrol yapmaya yetkili kişiler tarafından yapılır.? ibaresi eklenmiştir.
 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220218-1.htm